Działalność Fundacji

Fundacja istnieje od 2006 roku.

Na podstawie § 46 Statutu, Fundacja Archeologiczna ma prawo wykonywać działalność gospodarczą. Dochody z prowadzenia tej działalności przeznaczane są na realizację celów statutowych Fundacji.

Dotychczas Fundacja uczestniczyła w następujących przedsięwzięciach:

2006 – archeologiczne badania powierzchniowo – sondażowe na drodze ekspresowej S-3, odcinek Gorzów Wlkp. – Międzyrzecz Północ i Międzyrzecz Południe – węzeł Sulechów w województwie lubuskim, w konsorcjum z Pracownią Archeologiczno-Konserwatorską Alina Jaszewska i Oddziałem Lubuskim Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich.

2006 – 2009 – ratownicze badania archeologiczne na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych na drodze ekspresowej S-3, odcinek Szczecin Żydowce – węzeł Pyrzyce w województwie zachodniopomorskim, w ramach Zachodniopomorsko – Lubuskiego Konsorcjum Archeologicznego (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Alina Jaszewska, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu, Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich).

2007 – 2010 – ratownicze badania archeologiczne na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych na drodze ekspresowej S-3, odcinek Międzyrzecz Południe – węzeł Sulechów w województwie lubuskim. Fundacja Archeologiczna jest Liderem Konsorcjum w skład którego wchodzą: Lubuskie Konsorcjum Archeologiczne II, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Gdański, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Fundacja PATRIMONIUM, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Poza tym Fundacja Archeologiczna wykonuje nadzory i badania wykopaliskowe na zlecenie inwestorów prywatnych, samorządowych i państwowych.Kontakt

Fundacja Archeologiczna
ul. Ceramiczna 2
65-954 Zielona Góra
Telefon/faks: 68 323 12 83
Telefon komórkowy: 604 933 447
NIP 929-17-61-724
REGON 080091546

e-mail: sklep@wydawnictwofa.pl

Wydawnictwo FA

Zapraszamy do sklepu internetowego

Wydawnictwa Fundacji Archeologicznej

www.wydawnictwofa.pl