Fundacja Archeologiczna

21 maja 2018 roku podpisana została Umowa nr RPLB.04.04.01-08-0032/16-00 o dofinansowaniu projektu pt. "Adaptacja byłego Kościoła Ewangelickiego: Schonaichianum - Centrum Historyczno-Kulturalne w Bytomiu Odrzańskim", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Umowa została podpisana pomiędzy Województwem Lubuskim i Fundacją Archeologiczną, która reprezentuje Partnerów Projektu: Gminę Bytom Odrzański i Fundację Archeologiczną.

Projekt obejmuje przeprowadzenie renowacji, konserwacji i adaptacji na działalność kulturalną zabytkowego budynku byłego kościoła ewangelickiego w Bytomiu Odrzańskim, pochodzącego z połowy XVIII wieku, wraz z wieżą wybudowaną w połowie XIX wieku, oraz rozbudowę o przybudówkę nieistniejącej zakrystii, która przylegała do ściany wschodniej budynku. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zachowanie w układzie urbanistycznym Bytomia Odrzańskiego jednej z najważniejszych dominant architektonicznych, wpisanych w krajobraz kulturowy miasta. Ponadto przyczyni się do stworzenia nowych produktów kulturalnych o dużym potencjale edukacyjnym i turystycznym, tj.: Archiwum Archeologicznego wraz biblioteką, Regionalnej Izby Muzealnej – archeologiczno-historycznej, Inkubatora Kreatywności Artystycznej, Pracowni konserwacji zabytków archeologicznych, w tym metali i ceramiki, Centrum Konferencyjnego.

Dodatkowo wdrożony zostanie system informatyczny z aplikacjami e-usługowymi, w tym:

- aplikacja e-Archiwum Archeologiczne – udostępnienie on-line zbiorów zgromadzonych w Centrum;

- aplikacja e-Regionalna Izba Muzealna – udostępnianie on-line zbiorów prezentowanych w Izbie w formie wystawowej;

- aplikacja e-Platforma Stanowisk Archeologicznych Województwa Lubuskiego (e-Platforma Archeologia Lubuska) z dostępem on-line do informacji o wszystkich stanowiskach archeologicznych znajdujących się na terenie województwa lubuskiego.


Elewacja zachodnia budynku byłego kościoła ewangelickiego w Bytomiu Odrzańskim - przed rewitalizacją (2018).

Elewacja zachodnia budynku byłego kościoła ewangelickiego w Bytomiu Odrzańskim - po rewitalizacji (2023)


Kontakt

Fundacja Archeologiczna
ul. Ceramiczna 2
65-954 Zielona Góra
Telefon/faks: 68 323 12 83
Telefon komórkowy: 604 933 447
NIP 929-17-61-724
REGON 080091546

e-mail: sklep@wydawnictwofa.pl

Wydawnictwo FA

Zapraszamy do sklepu internetowego

Wydawnictwa Fundacji Archeologicznej

www.wydawnictwofa.pl