Jak wyglądał dawniej?

Budynek byłego kościoła ewangelickiego w Bytomiu Odrzańskim pełnił funkcję sakralną mniej więcej do 1947 roku.

Później służył za magazyny, zaś w miarę upływu czasu, kiedy potrzeba remontów stawała się coraz większa, przestał być użytkowany.

Obecnie jest w złym stanie technicznym, a będąc jedną z dominant architektonicznych miasta nie harmonizuje z jego zagospodarowaniem.

Za czasów świetności budynek kościoła ewangelickiego wyglądał tak:

Chronik der evangelischen Kirchgemeinde
Beuthen a/Oder

Kościół ewangelicki w Bytomiu Odrz.
widok od strony wschodniej

Wnętrze kościoła:

Kościół ewangelicki w Bytomiu Odrzańskim, ołtarz

Kościół ewangelicki w Bytomiu Odrzańskim, ambona

Kościół ewangelicki w Bytomiu Odrzańskim, wnętrze do 1947 roku

Kościół ewangelicki w Bytomiu Odrzańskim, wnętrzeKontakt

Fundacja Archeologiczna
ul. Ceramiczna 2
65-954 Zielona Góra
Telefon/faks: 68 323 12 83
Telefon komórkowy: 604 933 447
NIP 929-17-61-724
REGON 080091546

e-mail: sklep@wydawnictwofa.pl

Wydawnictwo FA

Zapraszamy do sklepu internetowego

Wydawnictwa Fundacji Archeologicznej

www.wydawnictwofa.pl