Zapowiedzi wydawnicze

„Kultura przeworska. Odkrycia – interpretacje – hipotezy”

Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej wraz z Markiem Olędzkim i Justynem Skowronem wznawia wydawanie tomów serii pt. "Kultura przeworska. Odkrycia – interpretacje – hipotezy".

Skłoniło nas do tego wielokrotnie sygnalizowane zainteresowanie czytelników oraz gotowość prezentacji swoich badań przez archeologów zajmujących się kulturą przeworską i szeroko pojmowaną jej problematyką.
Pragniemy zatem zachęcić Autorów do przysyłania swoich tekstów na adres Wydawnictwa Fundacji Archeologicznej w terminie do 15 marca 2012 r.
Profil prac powinien dotyczyć kultury przeworskiej i jej powiązań z innymi jednostkami kulturowymi, wybranych zagadnień cząstkowych (np. badań specjalistycznych), jednakowoż mieszczących się w wyżej zarysowanych ramach, a zwłaszcza ma stanowić forum prezentacji nowych, niepublikowanych materiałów.
Preferowane więc będą odkrycia ciekawe i ich wnikliwa analiza, a także niebanalne i nowatorskie komentarze.
Prosimy o zapoznanie się z Zasadami publikowania.

Epoka kamienia w Europie znakami pocztowymi pisana

„Epoka kamienia w Europie znakami pocztowymi pisana” to rozprawa habilitacyjna dr Jacka Wierzbickiego, pracownika naukowego Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu. Praca przedstawia dzieje ludzi epoki kamienia w Europie, od momentu przybycia na kontynent pierwszych osadników aż po czasy pojawienia się znajomości obróbki brązu. Do tego celu wykorzystane zostały źródła archeologiczne opublikowane w bardzo nietypowej formie – nie w naukowych monografiach czy fachowych czasopismach, ale na znakach pocztowych, takich jak: znaczki, kartki pocztowe i datowniki. To skromne rozmiarami ale jakże liczne, bo ukazujące się nieraz w wielomilionowych nakładach, miniaturowe plakaty reklamowe, niewielkie formy informacyjne. Jaki obraz archeologii one rysują? Czy przyczyniają się do popularyzacji wiedzy o epoce kamienia?Kontakt

Fundacja Archeologiczna
ul. Ceramiczna 2
65-954 Zielona Góra
Telefon/faks: 68 323 12 83
Telefon komórkowy: 604 933 447
NIP 929-17-61-724
REGON 080091546

e-mail: sklep@wydawnictwofa.pl

Wydawnictwo FA

Zapraszamy do sklepu internetowego

Wydawnictwa Fundacji Archeologicznej

www.wydawnictwofa.pl