Epoka kamienia w Europie znakami pocztowymi pisana

„Epoka kamienia w Europie znakami pocztowymi pisana” to rozprawa habilitacyjna dr Jacka Wierzbickiego, pracownika naukowego Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu. Praca przedstawia dzieje ludzi epoki kamienia w Europie, od momentu przybycia na kontynent pierwszych osadników aż po czasy pojawienia się znajomości obróbki brązu. Do tego celu wykorzystane zostały źródła archeologiczne opublikowane w bardzo nietypowej formie – nie w naukowych monografiach czy fachowych czasopismach, ale na znakach pocztowych, takich jak: znaczki, kartki pocztowe i datowniki. To skromne rozmiarami ale jakże liczne, bo ukazujące się nieraz w wielomilionowych nakładach, miniaturowe plakaty reklamowe, niewielkie formy informacyjne. Jaki obraz archeologii one rysują? Czy przyczyniają się do popularyzacji wiedzy o epoce kamienia?

Jacek Wierzbicki (ur. 1958) studia archeologiczne ukończył w 1982 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1981 r. pracownik (początkowo techniczny, aktualnie adiunkt) Katedry Archeologii (obecnie Instytutu Prahistorii) tej uczelni. Od samego początku studiów związał się z trwającymi do 1991 r. badaniami nad neolitem w dorzeczu Łupawy, co zaowocowało w 1997 roku obroną pracy doktorskiej Łupawski mikroregion osadniczy ludności kultury pucharów lejkowatych. Następnie brał udział w ratowniczych badaniach wykopaliskowych na trasie autostrady A2. W latach 1999–2005 przez dwie kadencje pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Prahistorii UAM ds. studenckich.

Z zamiłowania filatelista, którego pasją jest kolekcjonowanie znaków pocztowych wiążących się tematycznie z antropogenezą i epoką kamienia w Europie. Tworzenie tego tematycznego zbioru stało się dla niego okazją do popularyzacji archeologii dzięki prowadzeniu strony internetowej www.archeofil.pl.


Kontakt

Fundacja Archeologiczna
ul. Ceramiczna 2
65-954 Zielona Góra
Telefon/faks: 68 323 12 83
Telefon komórkowy: 604 933 447
NIP 929-17-61-724
REGON 080091546

e-mail: sklep@wydawnictwofa.pl

Wydawnictwo FA

Zapraszamy do sklepu internetowego

Wydawnictwa Fundacji Archeologicznej

www.wydawnictwofa.pl