„Kultura przeworska. Odkrycia – interpretacje – hipotezy”

Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej wraz z Markiem Olędzkim i Justynem Skowronem wznawia wydawanie tomów serii pt. "Kultura przeworska. Odkrycia – interpretacje – hipotezy".

Skłoniło nas do tego wielokrotnie sygnalizowane zainteresowanie czytelników oraz gotowość prezentacji swoich badań przez archeologów zajmujących się kulturą przeworską i szeroko pojmowaną jej problematyką.
Pragniemy zatem zachęcić Autorów do przysyłania swoich tekstów na adres Wydawnictwa Fundacji Archeologicznej w terminie do 15 marca 2012 r.
Profil prac powinien dotyczyć kultury przeworskiej i jej powiązań z innymi jednostkami kulturowymi, wybranych zagadnień cząstkowych (np. badań specjalistycznych), jednakowoż mieszczących się w wyżej zarysowanych ramach, a zwłaszcza ma stanowić forum prezentacji nowych, niepublikowanych materiałów.
Preferowane więc będą odkrycia ciekawe i ich wnikliwa analiza, a także niebanalne i nowatorskie komentarze.
Prosimy o zapoznanie się z Zasadami publikowania.


Kontakt

Fundacja Archeologiczna
ul. Ceramiczna 2
65-954 Zielona Góra
Telefon/faks: 68 323 12 83
Telefon komórkowy: 604 933 447
NIP 929-17-61-724
REGON 080091546

e-mail: sklep@wydawnictwofa.pl

Wydawnictwo FA

Zapraszamy do sklepu internetowego

Wydawnictwa Fundacji Archeologicznej

www.wydawnictwofa.pl