Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, tom 12

12 tom Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych

Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne
tom: 12
Redakcja: Andrzej Michałowski
Oprawa: miękka
Format: B5
Liczba stron: 410
ISBN: 978-83-926211-7-1
ISSN: 1734-4549


 • Słowo wstępne, s. 7–8.

Część 1 — Materiały

 • Jacek Wierzbicki, Osadnictwo ludności kultury pucharów lejkowatych na stan. 22 w Borzejewie, gm. Dominowo, pow. Środa Wlkp., s. 11–22.
 • Jacek Wierzbicki, Osadnictwo społeczności kultury ceramiki sznurowej na stanowisku 35 w Dzierznicy, gm. Dominowo, pow. Środa Wlkp., s. 23–41.
 • Justyna Żychlińska, Osada ludności kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu w Wyszynie, pow. Turek, woj. wielkopolskie. Przyczynek do studiów nad osadnictwem kultury łużyckiej, s. 43–69.
 • Łukasz Kaczmarek, Grób ciałopalny z wczesnej epoki żelaza z miejscowości Popielewo, gm. Trzemeszno, woj. wielkopolskie, s. 71–79.
 • Justyna Żychlińska, Aleksandra Ziarek, Osada kultury pomorskiej w miejscowości Żerniki gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie, s. 81–95.
 • Daniel Żychliński, Osada ludności kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego na stan. 21 w Daniszewie, pow. Koło, s. 97–123.
 • Paweł Pawlak, Sebastian Pruchnik, Wyniki ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych w Kątach Śląskich, gm. Sośnie, stan. 2, w latach 2008–2009, s. 125–145.
 • Paweł Pawlak, Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2010 roku na stanowisku 56 w Zbrudzewie, gm. Śrem, s. 147–178.
 • Tomasz Stępnik, Wczesnośredniowieczna osada z Wielkiej Wsi, stan. 9, gm. Buk, pow. poznański, s. 179–200.
 • Henryk Machajewski, Michał Brzostowicz, Z dziejów Środy Wielkopolskiej. Zmiany w zagospodarowaniu Starego Rynku, s. 201–229.
 • Maksymilian Frąckowiak, Monety odkryte w trakcie badań archeologicznych na Starym Rynku w Środzie Wielkopolskiej, s. 231–252.
 • Anna Wrzesińska, Cmentarzysko szkieletowe z Pyzdr, stanowisko 11/39, pow. Września, s. 253–267.
 • Agnieszka Krawczewska, Kompetencje i zadania Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, s. 269–273.

Część 2 — Sprawozdania z badań terenowych

 • Katarzyna Pyżewicz, Igor Kołoszuk, Łukasz Banaszek, Weryfikacyjne badania archeologiczne na stanowisku Chojno 56, gm. Wronki, woj. wielkopolskie, s. 275–293.
 • Ewa Pawlak, Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Osieku koło Jarocina. Wstępne wyniki badań, s. 295–315.
 • Andrzej Krzyszowski, Nowe materiały wczesnośredniowieczne z Golęczewa (stan. 26), w gminie Suchy Las, s. 317–329.
 • Artur Różański, Małgorzata Lasota, Archeologiczno-architektoniczne badania w rzymsko-katolickim kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kotłowie, pow. Ostrzeszów, s. 331–341.
 • Tomasz Olszacki, Artur Różański, Zamek w Gołańczy na Pałukach w świetle nowych badań (sezony 2009 i 2010), s. 343–371.
 • Piotr Kittel, Wstępna informacja o wynikach sondowań geologicznych w rejonie zamku w Gołańczy, gm. Wągrowiec, wykonanych w 2010 roku, s. 373–377.
 • Aleksandra Ziarek, Daniel Żychliński, Badania wykopaliskowe prowadzone w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 307 od granicy miasta Poznania do węzła Zakrzewo, s. 379–386.
 • Krzysztof Nowaczyk, Daniel Żychliński, Wstępne sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych przeprowadzonych w związku z budową obwodnicy miasta Murowana Goślina, pow. poznański, woj. wielkopolskie, s. 387–397.

Część 3 — Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu

 • Z żałobnej karty: Pani Ala (Andrzej Sikorski), s. 399–404.
 • Henryk Machajewski, Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Poznaniu w roku 2010, s. 405–407.
 • Artur Różański, Lednicki Orzeł Piastowski 2011 dla Profesora Jerzego Strzelczyka, s. 409–410.

Książkę możesz nabyć w sklepie Wydawnictwa Fundacji Archeologicznej.


Kontakt

Fundacja Archeologiczna
ul. Ceramiczna 2
65-954 Zielona Góra
Telefon/faks: 68 323 12 83
Telefon komórkowy: 604 933 447
NIP 929-17-61-724
REGON 080091546

e-mail: sklep@wydawnictwofa.pl

Wydawnictwo FA

Zapraszamy do sklepu internetowego

Wydawnictwa Fundacji Archeologicznej

www.wydawnictwofa.pl