Projekty zaplanowane

Aktualnie jesteśmy na etapie ubiegania się o środki na realizację następujących projektów:

1. Bytom Odrzański, budynek byłego kościoła ewangelickiego z 1 połowy XVIII wieku - naprawa murów, wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego oraz rekonstrukcja przybudówki (zakrystii).

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet: Ochrona zabytków


2. Digitalizacja grodziska w Wicinie, stan. 1 (AZP 65-10/1)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Zasoby Cyfrowe, Priorytet: Digitalizacja zabytków i muzealiów


3. Druga edycja bezpłatnych Warsztatów Małego Archeologa pod nazwą „I Ty możesz zostać archeologiem!” całodniowe spotkanie z archeologią na stanowisku w Wicinie dla setki dzieci w wieku wczesnoszkolnym ze szkół województwa lubuskiego.


Kontakt

Fundacja Archeologiczna
ul. Ceramiczna 2
65-954 Zielona Góra
Telefon/faks: 68 323 12 83
Telefon komórkowy: 604 933 447
NIP 929-17-61-724
REGON 080091546

e-mail: sklep@wydawnictwofa.pl

Wydawnictwo FA

Zapraszamy do sklepu internetowego

Wydawnictwa Fundacji Archeologicznej

www.wydawnictwofa.pl